രാത്രി യാത്രക്കിടെ വനിതാ യാത്രികയുടെ സീറ്റില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചു; യുവാവിനെ ഇറക്കിവിട്ട് കർണാടകാ ആർടിസി

നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ യുവാവ് അവരോടും മോശമായി പെരുമാറി. പിന്നാലെ ഇയാളെ ബസില്‍ നിന്നും ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു.