ബോധമില്ലാത്ത ആനയല്ല, കഴിവ് കെട്ട സര്‍ക്കാരാണ് അജീഷിന്റെ മരണത്തില്‍ ഒന്നാം പ്രതി: വിഡി സതീശൻ

കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നാണ് ആന വന്നത്. റേഡിയോ കോളര്‍ സിഗ്‌നല്‍ എടുക്കാനായില്ലെന്നത് തുടക്കത്തില്‍ പ്രശ്‌നം ആയിരുന്നു. മൂന്ന്

2019 മുതൽ രാജ്യത്ത് ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ 1,500-ലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു; കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ

ഇന്ത്യയിൽ 299,964 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടകയിൽ (6049) ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.