വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ വിവാഹ ആലോചന; വരൻ ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിൽ ഡോക്ടർ; തൃശൂരുകാരിക്ക് നഷ്ടമായത് വിവാഹത്തിന് കരുതിവച്ച 85,000 രൂപ

രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ രീതിയിൽ തുടർന്ന് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി വരനായ യുവാവിൻ്റെ അമ്മ യുവതിയെ