ഇനി ഒരയറിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ കനേഡിയിന്‍ പൗരന്മാർക്ക് വിസ നല്‍കന്നത് നിർത്തി ഇന്ത്യ

കാനഡയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്‍ വളരെയധികം വഷളാവുകയും രണ്ട് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം