ഇ ബുൾജെറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ കഥയുമായി ‘വാൻ 777’; ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കാണാം

സോഷ്യൽ മീഡിയയായ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുമായി ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ്‌ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്.