കുളിക്കാതെ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം ജീവിച്ച്‌ ലോക ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച അമൗ ഹാജി 94-ാം വയസില്‍ അന്തരിച്ചു

ടെഹ്‌റാന്‍:  കുളിക്കാതെ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം ജീവിച്ച്‌ ലോക ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച ഇറാന്‍കാരനായ അമൗ ഹാജി 94-ാം വയസില്‍ അന്തരിച്ചു. ‘ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും