നടി തപ്‌സി പന്നു വിവാഹിതയായി; വരൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ താരം മിത്തിയാസ് ബോ

ഇരുവരുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. അനുരാഗ് കശ്യപും കനിക ധില്ലനും ഉൾപ്പെടെ വളരെ