ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഫോര്‍മാറ്റ് പതുക്കെ മരിക്കുകയാണോ; ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് സ്റ്റീവ് വോ

അവര്‍ക്ക് ശരിയായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഐസിസിയോ വന്‍തോതില്‍ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മുന്‍നിര രാജ്യങ്ങളോ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് മാന്യമായ