ദുബായില്‍ മഴ തുടരുന്നു ;കൊച്ചിയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി

ഒമാനില്‍ പൊലീസ് ഉള്‍പ്പടെ സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജമാണ്. ശക്തമായ കാറ്റും ഒപ്പം ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ മുസന്ദം,അല്‍ബുറൈമി,അല്‍ ദാഹിറ, വടക്കന്‍