ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഫീച്ചറുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഫീച്ചറുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം. താല്‍പ്പര്യമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകള്‍ സജസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റില്‍