ചെറുകുടലിന് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നീളമുണ്ട്‌; ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ട്രോൾ മഴ

അതേസമയം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിന്റെ നീളം 6 മുതൽ 7 മീറ്റർ വരെയാണ് പിന്നെ ചാണ്ടി ഉമ്മന് എവിടെ നിന്നാണ്