ഗവർണർ കേരളത്തില്‍ ആർഎസ്എസിന്റെ അജന്‍ഡ നടപ്പാക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അടിമ: എം സ്വരാജ്

സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന്‍ ആര്‍എസ്എസ് നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന് വിടുപണിചെയ്യുകയാണ് ഗവര്‍ണറെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു