കേരളത്തിൽ 2019ലെ ട്രെന്‍ഡ് യുഡിഎഫ് ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്: കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ

കേരളത്തിൽ ആലത്തൂരില്‍ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വടകരയിൽ ഷാഫി പറമ്പില്‍ മുന്നി

വടകരയിൽ തോൽക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അട്ടിമറി നടക്കണം: കെകെ ശൈലജ

പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും എക്സിറ്റ് പോളിന് എതിരായിട്ടാണ് ഫലം വന്നിട്ടുള്ളത്. പാർട്ടിയുടെ