അതിവേഗ പാത വേണം; കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നിനും ബിജെപി കൂട്ടുനിൽക്കില്ല:കെ സുരേന്ദ്രൻ

കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതി പുതിയ തുടക്കമാകും. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന