രജനികാന്ത് സംഘിയല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു; മകൾ ഐശ്വര്യ പറയുന്നു

സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഞാൻ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എന്റ ടീം പറയാറുണ്ട്. ചില പോസ്റ്റുകളും

സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് ഒരു സംഘിയല്ല; ഒരു സംഘിയാണെങ്കിൽ ലാൽസലാം ചെയ്യില്ല; ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത് പറയുന്നു

ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് ഒരു സംഘിയല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സംഘിയാണെങ്കിൽ ലാൽസലാം ചെയ്യില്ല. ഒരുപാട് മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ