ബിബിസിയുടെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള 100 വനിതകൾ; നാല് ഇന്ത്യക്കാരിൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും

'ക്വാണ്ടിക്കോ' നയിച്ച ആദ്യ ദക്ഷിണേഷ്യൻ നടിയായി അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതോടെയാണ് ഹോളിവുഡിലെ മുൻ ലോകസുന്ദരിയുടെ മുന്നേറ്റം.