ഇന്ത്യയിലെ കായിക വികസനത്തിന് സ്വകാര്യമേഖല പിന്തുണ നൽകണം: അനിൽ കുംബ്ലെ

ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. 1999-ൽ, 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന് ശേഷം… ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ടെക്നോളജിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക്

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കോര്‍പ്പറേറ്റുകളോട് വല്ലാത്ത അഭിനിവേശമാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ മുച്ചൂടും മുടിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്ക്‌ ബദലുയർത്തുന്നതിനാലാണ്‌ കേരളത്തോട് കേന്ദ്രത്തിന് ശത്രുതയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി