നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏത് അന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കും; വാർത്താക്കുറിപ്പുമായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്

അന്വേഷണം പോലും തുടങ്ങും മുൻപ് ഓഫീസിനകത്തുകയറി ഗുണ്ടായിസം നടത്തുന്നത് ജനാധിപത്യ സംസ്ക്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നാണ് ചാനൽ നിലപാടെന്നും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു