സാഹചര്യം അസഹനീയമായി മാറിയപ്പോള്‍ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞ് അഭിനയം മതിയാക്കി തിരികെ പോയി: പ്രവീണ

കേവലം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി മാത്രം സീരിയല്‍ പിടിക്കുമ്പോള്‍ അങ്ങനെയേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കളും സംവിധായകരും പറയുന്നത്