എന്‍ഡിഎയില്‍ ചേർന്ന പിന്നാലെ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെതിരെയുള്ള കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് സിബിഐ

2017 മെയ് മാസത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സിബിഐ കേസ് എടുത്തിരുന്നത്. കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചതായി സിബി