നവവധുവിനെ മർദ്ദിച്ച രാഹുൽ വേറെയും വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

രാഹുൽ പൂഞ്ഞാറിൽ വിവാഹം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായാണു പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവാഹം മോചിപ്പിക്കാതെയാണ്