എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്

സ്വതന്ത്ര, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരുമായി ബോർഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള Paytm-ൻ്റെ തീരുമാനം റെഗുലേറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയി

വ്യാപക പരാതി; ചൈനീസ് ലോൺ ആപ്പുകളുടെ ഓഫിസ് ED റെയ്ഡ്

അനധികൃത ചൈനീസ് ലോൺ ആപ്പുകൾക്കെതിരായ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേകളായ പേടിഎം, റേസർപേ, കാഷ്‌ഫ്രീ എന്നിവ ഓഫിസുകളിൽ ഉൾപ്പടെ 6