പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക്; റോബിൻ ബസ് നാളെ നിരത്തിലിറങ്ങും

അതേസമയം ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റേജ് കാര്യേജ് ആയി ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും ആളെ കയറ്റി ഓടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ