നവ കേരള സദസിന് പണം അനുവദിച്ച് പറവൂര്‍ നഗരസഭ ; സെക്രട്ടറി ചെക്ക് ഒപ്പുവച്ചു

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് പണം നല്‍കാനുള്ള കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് നഗരസഭ പിന്നീട് പിന്മാറിയിരുന്നു. ഇന്ന്