ട്രാവല്‍ ടെക് സ്ഥാപനമായ ഓയോ പത്ത് ശതമാനം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു

മുംബൈ: ട്രാവല്‍ ടെക് സ്ഥാപനമായ ഓയോ പത്ത് ശതമാനം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. 600 പേരെയാണ് ഓയോ പിരിച്ചുവിടുന്നത്. 3700 ജീവനക്കാരാണ് ഓയോയില്‍