കേരളത്തിൽ സ്കൂളുകൾ നാളെ തുറക്കുന്നു; ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളമക്കര സർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ നാളെ രാവിലെ 9ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാന തല