ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു പദവി; നിബന്ധന യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാന്‍ കോൺഗ്രസ്

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാര്‍ട്ടി സമിതികളില്‍ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് അന്‍പത് ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തേക്കും.