അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഉഭയകക്ഷി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യ കളിക്കില്ല: മന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ

അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ പാകിസ്ഥാനുമായി ഉഭയകക്ഷി മത്സരങ്ങളൊന്നും കളിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വളരെ മുമ്പേ