ഗംഗാ നദീ ശുചീകരണം; എട്ടുവർഷം കേന്ദ്രം ചെലവാക്കിയത് 13,000 കോടി രൂപ; നദിയുടെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമില്ല

014ൽ നടന്ന ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഗംഗ ശുചീകരണം പ്രധാന വാഗ്ദാനമായാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഉയർത്തിയിരുന്നത്.