തൃശൂരിൽ സ്ത്രീ ശക്തി മോദിക്കൊപ്പം പരിപാടിയില്‍ മിന്നു മോള്‍, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി, മറിയക്കുട്ടി എന്നിവര്‍

വര്‍ഗ്ഗീയ, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ടീയത്തിത്ത് കേരളത്തിലിനി ആയുസ്സില്ല. യു ഡി എഫിന്റെ 19 എംപിമാരും നിര്‍ഗുണ പരബ്രഹ്‌മങ്ങളായിരുന്നു. എല്‍ഡിഎഫിലെ