ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മീഷോ ജീവനക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനു മുൻഗണന നൽകി 11 ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഡല്‍ഹി: ജീവനക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മീഷോ 11 ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ