എറണാകുളത്ത് 180 പേര്‍ക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം; ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

കൂട്ടത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ളത്തിൽ