കെഎസ്‌യു മൂന്നു വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു ; കേരള വര്‍മ കോളജ് യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റീകൗണ്ടിങില്‍ എസ്എഫ്‌ഐക്ക് വിജയം

തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ വരണാധികാരി ഹാജരാക്കിയത് കോടതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ അസാധു വോട്ടുകള്‍ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടു