അധ്യാപകൻ്റെ കൈവെട്ടിയ കേസ്; ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ; അഞ്ച് പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടു, നാളെ ശിക്ഷ വിധിക്കും

രണ്ട്, മൂന്ന്, അഞ്ച് സ്ഥാനത്തുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി. രണ്ടാം പ്രതി സജൽ, മൂന്നാം പ്രതി നാസർ, കുറ്റക്കാരൻ, അഞ്ചാം