പീഡനശ്രമം എതിർത്തു ; യുപിയില്‍ യുവതിയെ ശര്‍ക്കര നിര്‍മാണ യൂണിറ്റിലെ ചൂടുപാത്രത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച യുവതിയെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ഉടമയും മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ചേര്‍ന്ന് പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനെ ചെറുത്തപ്പോഴാണ് യുവതിയെ