‘ഇസ്ലാം നഗർ’ ഗ്രാമം ഇനി ‘ജഗദീഷ്പൂർ’ എന്നറിയപ്പെടും; പേര് മാറ്റി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്