വംശഹത്യ തടയാൻ ഇസ്രയേൽ നടപടിയെടുക്കണം; അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായമെത്തിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതേസമയം വംശഹത്യാ