അസുഖ ബാധിതയാണ്; അതിനാല്‍ ശരീരം ചിലപ്പോള്‍ തടിച്ചും മെലിഞ്ഞും ഇരിക്കും; അന്ന രാജൻ പറയുന്നു

ഞാന്‍ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോള്‍ അതില്‍ മോശം കമന്‍റിടുന്നവരെ കണ്ടു. അതുപോലെയുള്ള കമന്‍റുകള്‍ക്ക് ധാരാളം ലൈക്ക് ലഭിക്കുന്നത്