ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു; വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം പ്രതിസന്ധിയില്‍

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്‌ 22 അടിയോളം കുറഞ്ഞ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോള്‍ 2354.74 അടി എന്ന