ആടുജീവിതം നജീബും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സ്വീപ്പ് ഐക്കണുകളിൽ

പോലീസ് മേധാവി, റോ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച ഹോര്‍മിസ് തരകന്‍ ഐ.പി.എസ്, ടെക്ക്ജെന്‍ഷ്യ സി.ഇ.ഒ. ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍, ചിത്രകാരി