ഹംസ ധ്വനി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ക്രഷ് മെറ്റീരിയലായിരുന്നു ; അഞ്ജന പ്രകാശ് പറയുന്നു

പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന ചിത്രത്തിലെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് താരം. ആദ്യമായി ആ കഥാപാത്രത്തെ