മുടി മാറ്റിവയ്ക്കലിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് മൂലം ദില്ലിയില്‍ യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു

ദില്ലി: മുടി മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ പ്രക്രിയയില്‍ സംഭവിച്ച പിഴവ് മൂലം ദില്ലിയില്‍ യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു. 30 വയസുകാരനായ അത്തര്‍ റഷീദ് എന്നയാളാണ് ദില്ലി