തട്ടിപ്പിനായി ക്രിമിനലുകൾ മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റുകളിൽ പ്രീമിയം അംഗത്വം എടുക്കുന്നു; മുന്നറിയിപ്പുമായി അഹമ്മദാബാദ് പോലീസ്

തട്ടിപ്പിനായി ക്രിമിനലുകൾ മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റുകളിൽ പ്രീമിയം അംഗത്വം എടുക്കുന്നതായി അഹമ്മദാബാദ് പോലീസ്.