കുർബാന സംഘർഷം; അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുമായി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത

സംഘർഷം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് ആരൊക്കെ എന്നതിലും ഇവര്‍ക്കെതിരെ കാനോനിക നിയമപ്രകാരം എന്ത് നടപടിയെടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലും അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ