ലൈംഗികാതിക്രമണ കേസ്; ബ്രിജ്ഭൂഷണ്‍ സിംഗിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

25,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടില്‍ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് . പ്രസ്തുത കേസിൽ ബ്രിജ്ഭൂഷണ് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ