ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കൊലപാതക കേസുകളില്‍ നിരപരാധി: ചാള്‍സ് ശോഭ്‍രാജ്

1970കളില്‍ നേപ്പാളില്‍ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജയിൽ മോചിതനായശേഷം നേപ്പാളിൽ ചാള്‍സ് തടവിലായത്.