പുതിയ ബി.എം.ഡബ്ല്യു 1250 ജിഎസ് ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കി മഞ്ജു വാര്യർ

താൻ ബൈക്ക് വാങ്ങുകയും അത് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് താരം തന്നെയാണ് സന്തോഷം സോഷ്യൽമീഡിയിലൂടെ അറിയിച്ചത്