ഗവർണർ തിരിച്ചയച്ച നാല് ബില്ലുകൾ വീണ്ടും പാസാക്കി തെലങ്കാന നിയമസഭ

മഴക്കെടുതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ കോൺഗ്രസും ഭരണകക്ഷിയായ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. സർക്കാരിന്റെ