അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പേര് എന്തിന് എഴുതി എന്ന് ചോദിച്ചപോൾ കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി: ഹരിദാസൻ

പരാതിയിൽ അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പേര് എഴുതി ചേർത്തത് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണ്. ഹരിദാസനെ പരാതി കാണിക്കാതെയായിരുന്നു ഒപ്പ്

നിയമനത്തട്ടിപ്പ് കേസ്: ബാസിത് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ലിസ്റ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നെ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട് മന്ത്രി ഓഫീസിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്