സിനിമയിലേയും ജീവിതത്തിലേയും ആർഭാടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധസന്യാസിനിയായി മാറിയ നടി

പഞ്ചാബ്‌ സ്വദേശിനിയായ ബർഖ 2002ലായിരുന്നു ദലൈ ലാമയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശ്രമത്തിൽ സന്യാസ